Духовният иконостас на рода или песента в нас без начало и без край

Вы здесь

Духовният иконостас на рода или песента в нас без начало и без край
Песни към тази книга

© Владимир Стоянов – автор, 2021
© Христо Христов – скулптор, 2021
© проф., засл. художник на РФ Леонид Феодор – художник DVD, 2021
© проф. д-р Радослав Радев – редактор, 2021
© проф. д.н. Марияна Булева – музикален редактор, 2021
© Фондация „Устойчиво развитие за България“ - издател, 2021
© Даниел Ефтимов – предпечат и корица, 2021
© График ЕООД, Варна – печат, 2021

Прочит на книгата:

https://drive.google.com/file/d/1LZzyhPmQ5XzkVqUGIlZ9qmwRK6JCdQ-V/view

https://drive.google.com/file/d/1LZzyhPmQ5XzkVqUGIlZ9qmwRK6JCdQ-V/view